3 مورد ( از 1 تا 3)
تاریخ خبر: 8 خرداد 1391     حضرت آیت الله جوادی آملی در اولین جشنواره سراسری اعتكاف فرمودند:اگر همه كارها برای ذات اقدس الهی سهل است چرا حاجت جهانی را نخواهیم   ...
بازدید : 1386 تاریخ درج : 1393/3/11
  اولین جشنواره سراسری فرهنگی هنری اعتكاف ادب و هنر ایرانی غنای خود را مدیون معارف بلند دین مبین اسلام است. اولین نگاره های بازمانده از ادب پارسی برآمده از ذوق علمای اسلام بوده است، از سوی دیگر...
بازدید : 714 تاریخ درج : 1393/3/8
گذری بر اولین جشنواره سراسری فرهنگی هنری اعتكاف ادب و هنر ایرانی غنای خود را مدیون معارف بلند دین مبین اسلام است. اولین نگاره های بازمانده از ادب پارسی برآمده از ذوق علمای اسلام بوده است، از سوی ...
بازدید : 954 تاریخ درج : 1392/10/7