تصاویر برگزاری نشست هم اندیشی مدیران فرهنگی اعتکاف سراسر کشور

رسیدن به یک سیاست واحد فرهنگی، استفاده از تجربیات یکدیگر، بررسی محصولات فرهنگی اعتکاف و راه های جذب جوانان به اعتکاف از جمله اهداف برگزاری این نشست است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*