بازدید : 3296 تاریخ درج : 1395/1/24 زمان : 18:08:00
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

ضررها موبایل برای معتکف

1- ضرر جسمانی: تعداد کثیری دستگاه موبایل در جمع معتکفین و امواج ناشی از آن باعث ضررهای جسمی می گردد. 2- ضرر اخالقی: ممکن است در موبایل و یا دیگر وسایل عکس ها یا فیلم هایی چه خصوصی و چه غیراخالقی وجود داشته باشد و این خود باعث انحراف در اعتکاف و بروز مسایل غیراخالقی در جمع می گردد. 3- ضرر صوتی: مزاحمت زنگ های موبایل اعم از تماس تلفنی و همچنین بازی های موبایلی و یا بیدارباشهای مختلف توسط موبایل خود مضرات و مشکالتی را دربر دارد که آن فضای معنوی و روحانی را بهم خواهد زد.
منبع خبر: ستاد مرکزی اعتکاف قم

 برای دانلود فایل pdfروس آدرس ذیل کلیک فرمایید

ستاد مردمي اعتکاف استان همدان

ازستاد مردمی اعتکاف استان همدان

به: محضر استاد گرامی حضرت حجت االسالم و المسلمین سید بزرگوار آقای تکیه ای مسوول محترم ستاد مردمی اعتکاف استان قم

سالم علیکم؛

احتراماً گوشهایی از تجارب ستاد مردمی اعتکاف استان همدان در خصوص نحوه جلوگیری از ورود وسایل سمعی بصری به حضورتان ارایه میگردد.

1- تذکر در هنگام ثبت نام با ارایه برگه ای با این مضمون:"از آوردن وسایل سمعی بصری همچون موبایل، تب لت، لپ تاپ، دوربین

عکاسی و فیلم برداری جلوگیری به عمل می آید و در صورت مشاهده شخص معتکف از صحن اعتکاف خارج خواهد شد."

2- در پشت کارت های ثبت نام به طور کامل این موضوع تذکر داده می شود.

3- در حین ثبت نام مسوول ثبت نام این موضوع را لساناً و با نصب بنر و نوشته مجدداً تذکر می دهد.

4- در رسانه ها، خبرگذاری و مطبوعات این موضوع به صورت"بلد" عنوان می شود.5- تنها مسوولین اعتکاف و همچنین مسوول پشتیبانی، فرهنگی، انتظامات و روابط عمومی می توانند موبایل همراه داشته باشند؛ و کلیه خادمین همانند معتکفین مجوز همراه داشتن وسایل فوق را ندارند.

6- در حین ورود معتکفین ضمن تذکرات امنیتی اعماز مراقبت از وسایل شخصی به خاطر مسایل امنیتی با رعایت ادب و احترام بازبینی بدنی و وسایل افراد توسط انتظامات انجام خواهد شد.

7- بعداز ورود معتکفین مجری برنامه، مسوول ستاد و یا مدیر داخلی علت جلوگیری از ورود وسایل سمعی و بصری و سایر موارد مورد نیاز را مجدداً توضیح می دهد که این خود باعث می شود افراد قانونمند شده و آن هایی که به طور پنهانی با خود موبایل آورده اند آن را تحویل داده و صندوقی که قبالً توسط انتظامات همراه با شماره خاص در نظر گرفته شده، از معتکف موبایل را تحویل گیرد.

نمونه ای از ضررهای موبایل در جمع معتکفین بشرح ذیل می باشد:

1- ضرر جسمانی: تعداد کثیری دستگاه موبایل در جمع معتکفین و امواج ناشی از آن باعث ضررهای جسمی می گردد.

2- ضرر اخالقی: ممکن است در موبایل و یا دیگر وسایل عکس ها یا فیلم هایی چه خصوصی و چه غیراخالقی وجود داشته باشد و این

خود باعث انحراف در اعتکاف و بروز مسایل غیراخالقی در جمع می گردد.

3- ضرر صوتی: مزاحمت زنگ های موبایل اعم از تماس تلفنی و همچنین بازی های موبایلی و یا بیدارباشهای مختلف توسط موبایل خود

مضرات و مشکالتی را دربر دارد که آن فضای معنوی و روحانی را بهم خواهد زد.

4- صحبت با موبایل باعث مشکالت بسیار خواهد شد از جمله آن حالت جدایی از روزمره بودن و جدایی از مسایل دنیوی اتفاق نخواهد افتاد

و فضای معنوی و روحانی برهم خواهد خورد و با صحبت ها و تماسهای مکرر باعث آزار و اذیت دیگر معتکفین اطراف خود خواهد شد.

5- چون خواهران معموالً پوشش راحتر و آزادتر در صحن اعتکاف دارند، خروج عکس و یا فیلمی از خواهری و یا حتی برادری باعث

تبعات منفی و چه بسا مسایل حیثیتی و آبرویی می گردد و این خود حاکی از اهمیت جلوگیری از ورود وسایلی از این قبیل می باشد. موارد

فوق گوشه ای از مسایلی است که باعث جلوگیری از ورود موبایل می شود.

ستاد مردمی اعتکاف استان همدان

فایل های پیوستی
ستاد مردمي اعت_اف استان قم
: ستاد مردمي اعت_اف استان قم.pdf این فایل 575 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*