بازدید : 9745
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : اجتماع وقتی روی پای خود می‏تواند بایستد که در روح افراد، حماسه و احساس شخصیت وجود داشته باشد، فلسفه مستقلی در زندگی داشته باشد و به آن ایمان و اتکاء داشته باشد.
شهید مطهری

ترجمه حدیث : از ملتی هر چیز منهدم شود قابل جبران و اصلاح است مگر حماسه ملی و روح ملی که ملت را به دنبال خود می‏برد. امام حسین حماسه اسلامی را زنده کرد و به این جهت به اسلام حیات بخشید.
شهید مطهری

موضوع : حماسه
منبع : حماسه حسینی ص : 623
ارسال نظر
نویسنده
متن
*