بازدید : 11149
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : زنده ترین امواج اجتماعی ، امواج و جنبش های دینی است ؛ پیوند این امواج و این نهضت ها با جوهر حیات و فطرت زندگی از هر چیز دیگر اصیل تر است .
شهید مطهری

ترجمه حدیث : زنده ترین امواج اجتماعی ، امواج و جنبش های دینی است ؛ پیوند این امواج و این نهضت ها با جوهر حیات و فطرت زندگی از هر چیز دیگر اصیل تر است .
شهید مطهری

موضوع : دین
منبع : مجموعه آثار /ج 16ص 33
ارسال نظر
نویسنده
متن
*