بازدید : 11354
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : در میان عوامل فساد اخلاق و تضعیف روحیه و در میان عواملی که در زندگی ایجاد بدبختی و ناتوانی می کنند ، چیزی به اندازه تنعم و نازپروردگی مؤثر نیست .
شهید مطهری

ترجمه حدیث : در میان عوامل فساد اخلاق و تضعیف روحیه و در میان عواملی که در زندگی ایجاد بدبختی و ناتوانی می کنند ، چیزی به اندازه تنعم و نازپروردگی مؤثر نیست .
شهید مطهری

موضوع : اخلاق
منبع : مجموعه آثارج 18 ص 88
ارسال نظر
نویسنده
متن
*