بازدید : 11773
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : قرآن کریم در آیات زیادی به شدت با پیروی از ظن و گمان مخالفت می کند و می گوید: مادامی که به چیزی علم و یقین حاصل نکرده ای آن را دنبال مکن.
استاد شهید مرتضی مطهری

ترجمه حدیث : قرآن کریم در آیات زیادی به شدت با پیروی از ظن و گمان مخالفت می کند و می گوید: مادامی که به چیزی علم و یقین حاصل نکرده ای آن را دنبال مکن.
استاد شهید مرتضی مطهری

موضوع : پیروی از یقین
منبع : مجموعه آثار ج20 ص 66
ارسال نظر
نویسنده
متن
*