بازدید : 12557
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : فضیلت اساسی و ویژه انسان - که معیار انسانیت اوست و بدون آن از انسانیت فقط نام می ماند و بس - نیروی تسلط و حکمیت انسان بر نفس خویش و قیام علیه تبهکاری های خود اوست.
استاد شهید مرتضی مطهری

ترجمه حدیث : فضیلت اساسی و ویژه انسان - که معیار انسانیت اوست و بدون آن از انسانیت فقط نام می ماند و بس - نیروی تسلط و حکمیت انسان بر نفس خویش و قیام علیه تبهکاری های خود اوست.
استاد شهید مرتضی مطهری

موضوع : معیار انسانیت
منبع : مجموعه آثار ج24 ص 432
ارسال نظر
نویسنده
متن
*