بازدید : 11224
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : اگر می‏خواهی شناخت داشته باشی، شرط شناخت صحیح داشتن آدم بودن است... «قد افلح من زکّیها و قد خاب من دسّیها»
استاد شهید مرتضی مطهری

ترجمه حدیث : اگر می‏خواهی شناخت داشته باشی، شرط شناخت صحیح داشتن آدم بودن است... «قد افلح من زکّیها و قد خاب من دسّیها»
استاد شهید مرتضی مطهری

موضوع :
منبع : مجموعه‏آثار ج‏13 ص 368
ارسال نظر
نویسنده
متن
*