نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مقام تسلیم قمر بنی هاشم (ع) در برابر ولی خدا در واقعه عاشورا بی نظیر است

منابع مقاله: ، ؛ارسال نظر
نویسنده
متن
*