پدیدآورنده : حضرت آیت الله العظمی بهجت رحمه الله
بازدید : 1251
تاریخ درج : 1391/7/12
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

چرا بعضى از علما خودشان در خانه نان تهیه مى كردند ؟!

منابع مقاله: ، ؛مرحوم آیت الله بهجت :


سیّد بحرالعلوم ـ رحمه  اللّه  ـ با آن همه بركات، از لحاظ سنّ كمتر از شیخ انصارى ـ رحمه  اللّه  ـ عمر كرده است! و شهید اول ـ رحمه اللّه  ـ چه قدر كتاب هاى نافع و قوى و متین دارد. توفیق در تحصیل چیز دیگر است، توفیق به كثرت اشتغال نیست.
خیلى خطرناك است كه ندانیم قُدما چه راهى را مى رفتند! دلیل عقب ماندگى ما آن است كه اموال شبهه ناك مصرف مى كنیم، و مال شبهه  ناك، ایجاد تردید و شبهه مى كند، و به قدر ضرورت و نان خالى اكتفا نمى كنیم.

این ها است كه در تحصیل ایمان و یقین و توفیق در تحصیل و آثار و بركات آن اثر دارد، لذا بعضى از علما خودشان در خانه نان تهیه مى كردند، تا از جهت طهارت و حلیّت آن مطمئن باشند. تصرّف در مالى كه صاحب آن راضى نیست و مصرف كردن آن، در علمیّات و عملّیات ما اثر مى گذارد.
ناصرالدّین شاه به مرحوم كَنى(1) خیلى احترام مى گذاشت، لذا او را از پرداخت مالیات معاف كرده بود. ولى مرحوم كَنى به او گفت: خواهش مى كنم دستور دهید از املاك ما هم مالیات بگیرند! و مقصودش این بود كه از هر جا كم كنند، به دیگران مى افزایند، و ازما كه مالیات نمى گیرند، به جاى آن از دیگران بیشتر مى گیرند.
علماى ما، در مصرف قناعت مى كردند، و به دیگران رسیدگى مى كردند! اما ما راهى را رفتیم و مى رویم كه نه به خودمان پرداختیم، و نه به دیگران رسیدگى كردیم؛ بلكه در اثر قناعت نكردن و غَوْر در مادیّات و تجمّلات زندگى همیشه مقروض هستیم. قرض در حقیقت مغلول كردن(2) نقدى است. خدا مى داند كه انسان چه قدر باید تلاش كند و از كجا بیاورد، تا قرضش را ادا نماید.
 
....................................................................
1. عالم بزرگ، ملاّعلى تهرانى كنى (1220 ـ 1306).
2. در زنجیر و بند كردن خود.
سایت معظم له
ارسال نظر
نویسنده
متن
*