46 مورد ( از 1 تا 20)
1.سایت جامع اعتکاف
تاریخ درج : 1398/11/27
2.جشنواره بین المللی اعتکاف
اهداف برگزاری جشنواره علمی فرهنگی اعتکاف: دمیدن روح معنویت در اقشار فرهنگی هنری جامعه ماندگاری فرهنگ غنی اعتکاف با استفاده از ابزار هنر گسترش میراث کمی و کیفی اعتکاف تعمیق معنویت در جامعه امتدا...
تاریخ درج : 1395/1/23
6.ستاد مركزی اعتكاف قم
تاریخ درج : 1392/2/31
7.درس هایی از قرآن
تاریخ درج : 1391/5/12
9.اسلام کوئیست
تاریخ درج : 1387/12/7
16.باشگاه اندیشه
تاریخ درج : 1386/11/19
19.شبکه جهانی نور
تاریخ درج : 1386/11/19