1 مورد ( از 1 تا 1)
لطفا بخوانید... شمالی یا جنوبی، فرقی نمی كند؛ اینجا جزیره مجنون است. مهدی باكری الان نشسته روی قایق عاشورا. خداوند دارد بر چشمان حاج همت سرمه شهادت می كشد. عباس كریمی نیست. گاهی كه م...
بازدید : 845 تاریخ درج : 1391/3/31